Solarni paneli

Nudimo kvalitetne solarne panele vodećih svetskih proizvođača LONGi Solar i Eurener.

Fotonaponske solarne elektrane omogućuju direktno pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju i jedan su od najelegantnijih načina korišćenja energije sunca.

A da li znate od čega se sastoje i kako funkcionišu? Solarni sistemi se sastoje od solarnih panela (ili fotonaponskih (PV) panela), solarnog pretvarača (invertera) i konstrukcije koja je zadužena da drži sve na svom mestu. Mogu da, u zavisnosti od vrste sistema, sadrže i bateriju (akumulator) ili električno brojilo, a količina i vrsta panela za svaki sistem zavisiće od potrebne količine električne energije.

Solarni paneli su najvidljiviji od ključnih elemenata svake solarne elektrane i, često, prva asocijacija na prikupljanje i transformisanje sunčeve energije.

Bez obzira na konstrukciju i preferiranu lokaciju, važno je da odaberete najkvalitetnije panele, kako biste u godinama koje dolaze bili sigurni u svoj izvor energije. Nudimo vam solarne panele najpoznatijih svetskih proizvođača, koji su već na stanju, dostupni u količini koja vam je potrebna, bez zamornog naručivanja, čekanja ili uslovljavanja veličinom porudžbine.

Tipovi solarnih panela

Kada instalirate sistem za proizvodnju solarne energije za kuću ili posao, izbor između monokristalnih i polikristalnih solarnih panela važan je korak u procesu planiranja.

Ali kako odabrati pravo rešenje? Obradićemo sličnosti i razlike između ova dva osnovna tipa solarnih panela, u kontekstu troškova, estetike, efikasnosti i još mnogo toga kako bismo vam pomogli da načinite najbolji izbor za vašu solarnu instalaciju.

solarni-paneli

Monokristalni solarni paneli (Mono-SI)

Mono-SI su tradicionalna forma solarnih panela ― napravljeni su od monokristalnog silicijuma i najčešće se koriste u konvencionalnom okruženju. Lako se prepoznaju po jednoobraznom tamnom izgledu i zaobljenim ivicama.

01

Efikasnost preko 20%

02

Produktivniji po kvadratnom metru

03

Dugotrajniji, bolje podnose visoke temperature

solarni-paneli

Polikristalni solarni paneli (Poli-SI)

Ovi paneli se lako prepoznaju − imaju PV ćelije prepoznatljive plave boje sa ravnim ivicama. Prave se topljenjem sirovog silicijuma, što je brži i jeftiniji proces od onog koji se koristi za monokristalne panele.

01

Efikasnost oko 15%

02

Nešto manja prostorna efikasnost i vek trajanja

03

Znatno niža cena od monokristalnih panela

Monokristalni ili polikristalni paneli - kako rešiti dilemu?

Ako su vam troškovi glavna briga i želite da investirate što manje u instalaciju, trebalo bi da se odlučite za polikristalni solarni panel. Nećete da dobijete istu efikasnost kao kod monokristalnih, ali će početni troškovi da budu znatno manji.

Nasuprot tome, monokristalni solarni paneli su idealni za manje krovne površine — krovove vikendica, manje placeve i dvorišta. Dobićete više električne energije u istom ili manjem prostoru. Primera radi, ako posedujete jedan monokristalni solarni panel i jedan polikristalni solarni panel iste izlazne snage, oni će da proizvedu istu količinu energije, ali bi monokristalni solarni panel bio znatno manji.

Čitav niz faktora se uzima u obzir pri izboru između polikristalnih i monokristalnih panela. Važno je da imate na umu da je ovo dugoročno rešenje. Poželjno je da budete informisani o prednostima i nedostacima obe tehnologije i odaberete rešenje koje vam najviše odgovara. Naši stručnjaci su tu da pomognu da procenite šta je najbolja opcija za vas.

Nudimo kvalitetne solarne panele vodećih svetskih proizvođača

longi-solar

LONGi Solar je vodeći svetski proizvođač solarnih panela

eurener

Eurener je španski proizvođač sa najdužim stažom u Evropi i EUR1 sertifikatom

* Zahvaljujući Low LID Mono PERC tehnologiji, LONGi Solar monokristalni paneli sporije gube na efikasnosti: u prvoj godini procenat je manji od 2%, a u periodu od druge do 25. godine samo 0.55% godišnje! Uz to, sa manjom operativnom strujom smanjeni su rezistivni gubici, a zahvaljujući nižoj operativnoj temperaturi postiže se veći priliv energije.
GreenEnergy360 Solarni paneli

SLEDEĆA STRANICA

Inverteri

Inverteri su najvažniji deo svake solarne elektrane. Ako su paneli telo, inverteri su mozak!