Uslovi korišćenja

PAŽNJA: KORIŠĆENJE OVOG WEBSITE-A UKAZUJE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I DA STE SAGLASNI DA BUDETE NJIMA OBAVEZANI I DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMENJUJU. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ WEBSITE.

Green energy 360 d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 125i, 11070 Beograd, matični broj: 21699250, PIB: 112566849 može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku njihovim ažuriranjem. Trebalo bi da posećujete ovu stranicu s vremena na vreme kako biste pregledali aktuelne Uslove imajući u vidu da vas oni obavezuju. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti zamenjene izričitim pravnim obaveštenjima ili uslovima istaknutim na drugim stranicama ovog website-a (u daljem tekstu ’’Website-a’’).

KORIŠĆENJE INTERNET SAJTA

Korišćenje ovog Website-a je regulisano ovim Uslovima. Sadržaj koji se može naći na Website-u je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba bilo kog materijala sa ovog Website-a može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti prava intelektualne svojine. Osim ako nije drugačije navedeno u pravnim obaveštenjima na drugom mestu na ovom Website-u, sav sadržaj sa ovog Website-a možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sva obaveštenja o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koja se nalaze na originalnim sadržajima zadržite na svim kopijama sadržaja. Ne možete menjati sadržaj ovog Website-a ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Za potrebe ovih Uslova, svaka upotreba ovog sadržaja na bilo kom drugom  website-u ili umreženom računarskom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi sadržaj koji bude učinjen dostupnim za preuzimanje, pristup ili drugu upotrebu sa ovog Website-a biće uređen sopstvenim uslovima licenciranja, pravilima i obaveštenjima. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaše ovlašćenje da koristite ovaj Website će automatski prestati i moraćete odmah da uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako nije izričito drugačije predviđeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog Website-a, ništa što se nalazi na Website-u ne može se tumačiti u smislu da vam je dato bilo koje pravo ili licenca da koristite bilo koje pravo intelektualne svojine koje se može naći na ovom Website-u, na bilo koji način.

KORIŠĆENJE SOFTVERA

Ukoliko preuzmete softver sa ovog Website-a (u daljem tekstu “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa uslovima licenciranja (“Ugovor o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smete preuzimati ili instalirati Softver pre nego što pročitate i prihvatite uslove Ugovora o licenciranju softvera.

PRIVATNOST, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, KOLAČIĆI

Mi razumemo da je privatnost važno pitanje za posetioce Website-a. Kako biste dobili sveobuhvatne informacije o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa ovim Website-om, molimo vas da posetite stranicu na kojoj se nalazi naša Politika privatnosti. Za informacije o korišćenju kolačića na ovom Website-u molimo vas da posetite stranicu na kojoj se nalazi naša Politika kolačića.

SADRŽAJI KORISNIKA

Svi materijali, informacije ili druge vrste komunikacije koje prenosite ili šaljete na ovaj Website ili nama u vezi sa ovim Website-om neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke (“Sadržaji korisnika”). Mi smo isključivi vlasnik svih Sadržaja korisnika. Nećemo imati nikakve obaveze bilo koje vrste u odnosu na Sadržaje korisnika i bićemo slobodni da koristimo Sadržaje korisnika bez ograničenja u bilo koju svrhu (kao što je korišćenje, reprodukcija, izmena, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora. Možemo koristiti Sadržaje korisnika, uključujući, ali se ne ograničavajući na, ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike za bilo koju svrhu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda/usluga koji sadrže Informacije korisnika, osim u slučaju izričitog navođenja posetioca Website-a da se Sadržaji korisnika imaju smatrati poverljivim i/ili u slučaju izričitog navođenja zabrane upotrebe Sadržaja korisnika. Sadržaje korisnika nećemo prodavati, deliti ili iznajmljivati drugima na način drugačiji od onoga kako je definisan u ovim Uslovima. Zabranjeno vam je da postavljate ili prenosite na Website ili sa Website-a bilo kakve protivzakonite, preteće, pogrdne, klevetničke, obscene, pornografske ili druge materijale koji bi kršili bilo koje zakone koji se primenjuju.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA

Linkovi koji se nalaze na ovom Website-u i koji vode ka website-ovima trećih lica su vam dati isključivo kao pogodnost. Nismo pregledali sve sajtove trećih lica, nemamo kontrolu nad njima i nismo odgovorni za bilo koji od ovih sajtova ili njihov sadržaj. Stoga, mi ne podržavamo, ne predstavljamo, ne dajemo garancije niti preuzimamo obaveze u vezi sa njima ili bilo kojom informacijom, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći ili sa bilo kojim rezultatima koji mogu nastati od njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova trećih lica koji se nalaze na ovom Website-u, činite to isključivo na sopstvenu odgovornost.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijali i usluge prikazani na ovoj stranici dati su „kao takvi“, bez bilo kakvih garancija, uključujući garancije o mogućnosti prodaje, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenju prava intelektualne svojine. Materijali i usluge su samo opšte informacije, nisu namenjeni rešavanju specifičnih okolnosti bilo kog konkretnog pojedinca ili pravnog lica i nisu profesionalni saveti. Ne garantujemo tačnost i potpunost materijala ili usluga na ovom Website-u. Možemo da vršimo izmene materijala i usluga na ovom Website-u ili proizvoda i cena opisanih na njemu u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Materijali i usluge na ovom Website-u mogu biti neažurni i ne preuzimamo obavezu da ažuriramo materijale i usluge na ovom Website-u. Informacije objavljene na ovom Website-u mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte nas za informacije o proizvodima, programima i uslugama koji vam mogu biti dostupni.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU GREEN ENERGY 360 D.O.O. BEOGRAD, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA KOJA SE POMINJU NA OVOM WEBSITE-U NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJA NASTANE USLED KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI JE POSLEDICA KORIŠĆENJA OVOG WEBSITE-A, BILO KOG WEBSITE-A POVEZANOG SA OVIM WEBSITE-OM ILI MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA ILI USLUGAMA KOJI SE NALAZE NA BILO KOM ILI SVIM TAKVIM WEBSITE-OVIMA, BILO DA JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU I BILO DA JESTE ILI NISTE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠE KORIŠĆENJE MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG WEBSITE-A REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI ISPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA VI SNOSITE SVE TROŠKOVE.

REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

Svi nazivi, logoi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Website-u su registrovani zaštitni znaci Green energy 360 d.o.o. Beograd i/ili zakonitih vlasnika. Ne možete koristiti nijedan naziv, logo, žig, zaštitni znak ili oznaku usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog zakonitog vlasnika.