Objavljeno: 22.09.2023.

Solarni paneli: Kako funkcionišu?

Solarni paneli postali su sve popularniji izvor čiste i obnovljive energije. Ali kako tačno rade? U ovom članku, otkrićemo osnovne principe iza solarnih panela i korake u procesu pretvaranja sunčeve energije u električnu energiju. Saznajte više o snazi sunca i prednostima solarnih sistema.

Snaga Sunca

Da bismo razumeli kako solarni paneli funkcionišu, prvo moramo razmotriti snagu sunca. Sunce neprestano emituje ogromne količine energije u obliku svetlosti i toplote. Ova energija se zove sunčeva radijacija.

Princip rada solarnih panela

Solarni paneli su dizajnirani da apsorbuju sunčevu radijaciju i pretvore je u električnu energiju putem fotonaponskog efekta. Ovaj efekat se dešava unutar ćelija solarnog panela, koje su obično napravljene od silicijuma.

Koraci u stvaranju električne energije kroz solarni panel

Ključni koraci u procesu rada solarnog panela uključuju:

1. Absorpcija sunčeve svetlosti: Površina solarnog panela je prekrivena fotovoltačkim ćelijama koje apsorbuju sunčevu svetlost.

2. Generisanje elektrona: Kada sunčeva svetlost udari u fotovoltačke ćelije, ona podstiče elektrone u ćelijama da se oslobode i kreću se.

3. Električna struja: Oslobođeni elektroni formiraju električnu struju koja teče kroz provodnike na solarnom panelu.

4. Pretvaranje izmenične struje: Solarni paneli generišu izmeničnu struju (AC), ali većina domaćinstava koristi istosmernu struju (DC). Zato se koristi uređaj nazvan invertor koji pretvara izmeničnu struju u istosmernu struju koja se može koristiti za napajanje kuće.

5. Distribucija i skladištenje: Električna energija može se koristiti odmah u kući, a višak se može skladištiti u baterijama za kasniju upotrebu ili vraćati na elektroenergetsku mrežu.

 

Solarni paneli rade putem fotonaponskog efekta koji pretvara sunčevu svetlost u električnu energiju. Ova obnovljiva energija može značajno smanjiti troškove računa za struju i doprineti smanjenju emisija CO2. Investiranje u proizvodnju obnovljive energije iz sunčeve svetlosti, putem instalacije solarih panela, predstavlja održivu budućnost za privredu i planetu.

Ako želite da iskoristite prednosti solarnih panela, kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli sa instalacijom vašeg solarnog sistema.

Budite deo energetske revolucije.